Odstapienie od umowy i reklamacje

Informacje poniżej obowiązują dla zamówień złożonych po 25.12.2014. Wszystkie niezbędne informacje dla klientów, którzy złozyli zamówienie przed 25.12.2014, można znaleźć w regulamnach obowiązujących do tego czasu. Klinkin aby przejść do zakładki "regulamin"

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów poza wyjątkami określonymi  w punkcie 1.1. i 1.2.,w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki z zamówionym towarem.

1.1.  Jeżeli Klient  wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep internetowy , Sklep internetowy nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi przez niego dodatkowych kosztów.

1.2.  Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sklep internetowy zgodził się je ponieść lub nie poinformował Klienta o konieczności poniesienia tych kosztów

 1. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone na piśmie na adres Sprzedawcy, drogą elektroniczną na adres bok@frega24.pl lub przez formularz kontaktowy (wysyłając oświadczenie przez formularz kontaktowy wpisz w oknie "komentarz" dane zgodnie z kolejnym punktem). Klient niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy wszystko co otrzymał na podstawie umowy w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać następujące dane:

-         Dane Klienta (imię nazwisko/dane firmy,

-         Dokładny adres

-         Informację o odstąpieniu od umowy ( możesz wpisać "Odstępnienie od umowy")

-         Dokładne wskazanie rzeczy, których odstąpienie dotyczy

-         Datę odbioru rzeczy

-         Podpis Klienta odstępującego od umowy (nie dotyczy w przypadku wysłania oświadczenia drogą elektroniczną)

-         datę odstąpienia.

 

 1. Przy odstąpieniu od umowy można skorzystać ze wzoru formularza (może to być przekierowanie do formularza) odstąpienia zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego http://frega24.pl.
 2. Sklep internetowy niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w sposób opisany powyżej drogą mailową zawiadomi Klienta o otrzymaniu odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży w sposób opisany powyżej , Sklep internetowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy  poza wyjątkami z punktu 1.1. i 1.2.
 4. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sklepowi internetowemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sklep internetowy do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep internetowy zaproponował, że sam odbierze rzecz.
 5. Sklep internetowy dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny  sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Sklep internetowy  nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do:

a) umowy  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep internetowy nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

b) umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta  lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

c) umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia,

d) umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

e) umowy w której przedmiotem świadczenia  są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

f) umowy w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 

REKLAMACJE

 1. Jeśli zakupiony towar posiada wady Sprzedawca wymieni go na towar wolny od wad. W tym celu Klient powinien wysłać wadliwy na adres Sprzedawcy, wraz z dowodem zakupu.
 2. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki zawierającej reklamowany towar.
 3. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar wadliwy zostanie wymieniony na wolny od wad, a jeśli nie będzie to możliwe, Sprzedawca zaproponuje Klientowi inny towar, mogący stanowić substytut wadliwego towaru albo zwróci Klientowi równowartość ceny reklamowanego towaru. Towar po rozpatrzeniu reklamacji będzie dostarczony Klientowi za pomocą transportu własnego Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu usług dostawcy zewnętrznego (kuriera, Poczty Polskiej). Koszt odesłania towaru pokrywa sprzedawca. 
 4. W wypadku gdy reklamacja zostanie odrzucona, koszty wysyłki pokrywa Klient.