Zapoznaj się z regulaminem:

Regulamin sklepu internetowego frega24 


I. INFORMACJE OGÓLNE: 

 
Sklep internetowy frega24.pl  prowadzony jest przez FREGA Frejowski, Garbol Sp. J. z siedzibą w Kielcach przy ulicy Batalionów Chłopskich 172 Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, IX wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084815, Regon 2905000602,  NIP 657-038-60-05 Telefoniczny kontakt z Biurem Obsługi Klienta Sklepu internetowego można nawiązać pod numerem infolinii 800 060 050. Pocztę elektroniczną (e-mail) można kierować pod adres: bok@frega24.pl

 

II. DEFINICJE:
 
Użytym w dalszej części Regulaminu terminom nadano następujące znaczenie:

Dostawa

Dostarczenie, przez Sprzedawcę, do Klienta zamówionego towaru, stanowiące wykonanie świadczenia przez FREGA na podstawie Umowy Sprzedaży. Dostawa może być zrealizowana za pomocą transportu własnego Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu usług dostawcy zewnętrznego (kuriera, Poczty Polskiej). Frega realizuje dostawy wyłącznie na terytorium RP.

Hasło

Ustalony przez Klienta ciąg co najmniej sześciu znaków, wymagany wraz z Loginem do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym;

Login

Adres email  Klienta, indywidualizujące go oznaczenie wymagane wraz z Hasłem do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym;

Regulamin

Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego;

Rejestracja

Wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego znajdującego się na Stronie internetowej, poprzez podanie wymaganych danych osobowych oraz ustalonych przez niego: Adresu Email i Hasła;

Sklep internetowy

Sklep internetowy, prowadzony przez FREGA Frejowski, Garbol Sp. J. dostępny na stronie internetowej: www.frega24.pl

Sprzedawca

FREGA Frejowski, Garbol Sp. J.  z siedzibą w Kielcach przy ulicy Batalionów Chłopskich 172 Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, IX wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084815, Regon 2905000602,  NIP 657-038-60-05

Stały Klient

Klient dokonujący zakupu w Sklepie internetowym przynajmniej dwa razy w miesiącu;

Gość

Klient dokonujący zamówienia bez uprzedniej rejestracji. W takim przypadku Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówienia drogą telefoniczną lub email.

Strona internetowa

Strona internetowa, prowadzona przez FREGA Frejowski, Garbol Sp. J. na domenie internetowej www.frega24.pl

Transport własny

Dostarczenie przez Sprzedawcę do Klienta kupionego towaru za pośrednictwem pracownika Sprzedawcy;

Odbiór osobisty

Odebranie zamówionych produktów osobiście przez klienta w miejscu wskazanym przez Sprzedawcę. Minimalna wartość zamówienia dla tej opcji to 50 zł.

Wysyłka kurierska

Wysłanie zamówionych produktów paczką kurierską na adres klienta. Wysyłki są realizowane wyłącznie na terytorium RP.


III. WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

W celu dokonania zakupu towarów w Sklepie internetowym, Klient powinien mieć do dyspozycji:

 1. Komputer klasy PC.
 2. Łącze internetowe (zalecane łącze szerokopasmowe).
 3. Przeglądarkę internetową zgodną z Firefox, Operą, Chrome, MS Internet Explorer 7.0 lub nowszym  z uruchomioną obsługą Java Script i akceptującą pliki cookies.
 4. Aktywne konto poczty elektronicznej (e- mail)

 

Przedmiotem świadczenia Sklepu internetowego jest sprzedaż i dostawa towarów dostępnych w Sklepie internetowym na stronie internetowej http://frega24.pl

 

IV. ZAMÓWIENIE:

 1. Zamówienia można składać przez całą dobę i przez cały rok. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia realizacji zamówień w dni świąteczne lub ustawowo wolne od pracy poprzez wyłączenie tych dni w kalendarzu dostaw.
 2. Po wybraniu towarów dostępnych w Sklepie internetowym, Klient umieszcza je w wirtualnym koszyku, zgodnie z instrukcją obsługi zamieszczoną na Stronie internetowej. Przez cały czas trwania zakupów Klient ma możliwość przeglądania zawartości swojego koszyka, na bieżąco również może kontrolować wartość zakupów. Po podjęciu decyzji o zakupie, Klient w celu złożenia zamówienia, zostanie przekierowany do formularza, umożliwiającego zalogowanie się, gdzie zobowiązany będzie podać swój Login i Hasło, klient może także złożyć zamówienie jako Gość bez uprzedniej rejestracji podając niezbędne dane dla realizacji dostawy.
 3. Do składania zamówień nie jest wymagana przez Klienta rejestracja. Rejestracja ma na celu uzyskanie przez Sprzedawcę danych niezbędnych do wykonania Umowy Sprzedaży, ułatwienie i skrócenie czasu składania kolejnych zamówień, bez konieczności każdorazowego podawania danych osobowych Klienta. W przypadku składania zamówień jako Gość FREGA zastrzega sobie prawo do weryfikacji telefonicznej adresu dostawy.
 4. Odbiór osobisty odbywa się w siedzibie Sprzedawcy pod adresem: Kielce:  ul. Batalionów Chłopskich 172 w  dni robocze pomiędzy godziną 8.00 a 16.00

Po przygotowaniu zamówienia z odbiorem osobistym, z Klientem skontaktuje się pracownik Biura Obsługi Klienta sklepu Frega24.pl w celu ustalenia terminu odbioru osobistego. Kontakt z klientem nastąpi w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż w terminie 2 dni roboczych. Klient może się również skontaktować telefonicznie lub mailowo z Biurem Obsługi Klienta Frega24.pl.Sprzedawca zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych produktów z odbioru osobistego. Klient zostanie poinformowany o przygotowanym do odbioru zamówieniu drogą mailową lub telefoniczną, odbiór zamówionych produktów będzie możliwy nie później niż w terminie 4 dni roboczych. Jeśli zamówienie złożone zostanie do godziny 11, postaramy się przygotowa je do odbioru tego samego dnia. Dla zarejestrowanych klientów informacja pojawi się również w  panelu klienta znajdującym się w zakładce  „Moje konto”. Zmiana statusu zamówienia na „skończone” oznacza, że towar jest gotowy do odbioru. 

 1. W przypadku braku możliwości wykonania Umowy zgodnie z zamówieniem Klienta spowodowanym brakiem którejkolwiek z pozycji zamówienia, z Klientem skontaktuje się pracownik Sprzedawcy w celu ustalenia zasad wykonania Umowy. Zamówienie zostanie zrealizowane bez brakujących pozycji, gdy Klient wyrazi na to zgodę. W przypadku nie wyrażenia zgody przez Klienta Umowa wygasa. 
 2. Klient ma prawo sprawdzić, w obecności  pracownika firmy kurierskiej, pracownika Sprzedawcy (w przypadku Transportu własnego Sprzedawcy), czy dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem. 
 3. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przystępuje niezwłocznie do jego realizacji. Sprzedawca potwierdza Klientowi fakt przyjęcia zamówienia i przystąpienia do jego realizacji w formie listu wysłanego na adres e-mail Klienta podany w formularzu rejestracyjnym. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z momentem rozpoczęcia przez Sprzedawcę realizacji złożonego zamówienia.
 4. Oferty pochodzące z wyprzedaży oraz oferty promocyjne dostępne są do wyczerpania zapasów. Z powodu ograniczonej ilości towarów w w/w ofertach zamówienia złożone po wyczerpaniu zapasów nie będą mogły być realizowane o czym klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną przez pracownika Sprzedawcy.
 5. Sklep internetowy ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.

 

V. RABATY I ULGI:
 
Stali Klienci mogą uzyskiwać ulgi w formie kuponów rabatowych na dostępne w Sklepie internetowym towary. Zasady przyznawania zniżek i ulg będą opublikowane na Stronie internetowej http://frega24.pl lub poprzez informacje mailową wysłaną newsletterem
 
 

VI. FORMY PŁATNOŚCI:
 
Klienci mogą korzystać z następujących form płatności:

 1. Płatność gotówką przy odbiorze towaru dla zamówień, których wartość brutto nie przekracza 5000 zł (pięciu tysięcy złotych).
 2. Płatność kartą kredytową przy odbiorze przesyłki z towarem dla zamówień, których wartość brutto nie przekracza 4000 zł (czterech tysięcy złotych). Ta forma płatności dotyczy wyłącznie przesyłek dostarczanych Transportem własnym Sprzedawcy.
 3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy Bank PEKAO S.A. 28 1240 1372 1111 0010 8721 7101 po otrzymaniu faktury proforma nie później niż w termininie 14 dni pod rygorem anulowania zamówienia.
 4. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy po odbiorze zamówienia dla przedsiębiorców po uzgodnieniu ze Sprzedawcą.

 

VII. CENY

 1. Wszystkie ceny w Sklepie internetowym podane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które są uwidocznione jako odrębna pozycja na fakturze VAT lub paragonie.
 2. Podane ceny są wiążące w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 3. Koszt dostawy transportem Sprzedawcy ustalany jest indywidualnie z klientem w zależności od ilości towaru i miejsca dostawy.
 4. Opłata za wysyłkę  wynosi 13,99 zł z VAT za paczkę do 30 kg. w przypadku pobrania należnej kwoty przez kuriera będzie doliczana dodatkowa kwota 1,85 zł.
 5. Koszt dostawy ponosi Klient

 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.  W każdym momencie Klientowi przysługuje prawo dostępu oraz poprawiania swoich danych osobowych znajdujących się w zbiorze danych osobowych Sprzedającego. Odbiorcami danych osobowych Klientów będą podmioty świadczące usługi kurierskie w celu wykonania Dostawy. 

 

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów poza wyjątkami określonymi  w punkcie 1.1. i 1.2.,w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki z zamówionym towarem.

1.1.  Jeżeli Klient  wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep internetowy , Sklep internetowy nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi przez niego dodatkowych kosztów.

1.2.  Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sklep internetowy zgodził się je ponieść lub nie poinformował Klienta o konieczności poniesienia tych kosztów

 1. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone na piśmie na adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres bok@frega24.pl . Klient niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy wszystko co otrzymał na podstawie umowy w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać następujące dane:

-         Dane Klienta (imię nazwisko/dane firmy, dokładny adres

-         Informację o odstąpieniu od umowy ( możesz wpisać – Odstąpienie od umowy)

-         Dokładne wskazanie rzeczy, których odstąpienie dotyczy

-         Datę odbioru rzeczy

-         Podpis Klienta odstępującego od umowy

-         Datę odstąpienia.

-         Numer zamówienia (nie jest obowiązkowe)

 1. Sklep internetowy niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w sposób opisany powyżej drogą mailową zawiadomi Klienta o otrzymaniu odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży w sposób opisany powyżej , Sklep internetowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy  poza wyjątkami z punktu 1.1. i 1.2.
 3. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sklepowi internetowemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sklep internetowy do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep internetowy zaproponował, że sam odbierze rzecz.
 4. Sklep internetowy dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny  sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Jeżeli Sklep internetowy  nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do:

a) umowy  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep internetowy nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

b) umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta  lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

c) umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia,

d) umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

e) umowy w której przedmiotem świadczenia  są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

f) umowy w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 

X. OPISY TOWARÓW

Sprzedawca informuje, iż opisy towarów oraz ich zdjęcia, dostępne w Sklepie internetowym, są aktualne i zgodne z informacją na opakowaniu zamieszczoną przez producenta. 

 

XI. REKLAMACJE

 1. Jeśli zakupiony towar posiada wady Sprzedawca wymieni go na towar wolny od wad. W tym celu Klient powinien wysłać wadliwy na adres Sprzedawcy, wraz z dowodem zakupu.
 2. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki zawierającej reklamowany towar.
 3. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar wadliwy zostanie wymieniony na wolny od wad, a jeśli nie będzie to możliwe, Sprzedawca zaproponuje Klientowi inny towar, mogący stanowić substytut wadliwego towaru albo zwróci Klientowi równowartość ceny reklamowanego towaru. Towar po rozpatrzeniu reklamacji będzie dostarczony Klientowi za pomocą transportu własnego Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu usług dostawcy zewnętrznego (kuriera, Poczty Polskiej). Koszt odesłania towaru pokrywa sprzedawca. 
 4. W wypadku gdy reklamacja zostanie odrzucona, koszty wysyłki pokrywa Klient.
 5. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednio:

a)    ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014.827 z pozn. zmianami)

b)     ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (DZ.U. z dnia 18 maja 1964 r. z pózn. zmianami).

c)     Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

d)     Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 1422 z późniejszymi zmianami).

e)      Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. 2011. 34.173 z późniejszymi zmianami)