| Tytoniowe |


Zgonie z nową ustawą nie możemy sprzedawać na odległość konsumentom wyrobów tytoniowych i papierosó elektronicznych ( tj. osobom fizycznym działającym w celach niezwiązanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową, wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych oraz ich części.

Sprzedaż podmiotom gospodarczym lub osobom fizycznym działającym w celach związanych z ich działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową jest nadal dopuszczalna.

Sprzedaż towaru nabywanego w związku z działalnością gospodarczą nabywcy musi być udokumentowana fakturą.

Siatka Lista

Ustaw kierunek malejący

1-20 of 45

Strona:
  1. 1
  2. 2
  3. 3

Siatka Lista

Ustaw kierunek malejący

1-20 of 45

Strona:
  1. 1
  2. 2
  3. 3